Wetsvoorstel Omgevingswet

Benieuwd hoe de Omgevingswet er uit komt te zien? Hier vindt u het wetsvoorstel met de bij het betreffende artikel horende toelichting(en) uit de parlementaire stukken. Naast de toelichting kunt u ook in één oog opslag zien op welke wijze een artikel gedurende de parlementaire behandeling gewijzigd wordt en wat daarvoor de reden is.

Hoofdstuk 1
Afdeling 1.1 Begripsbepalingen


Artikel 1.1 (begripsbepalingen)

NB artikelen zijn nog niet aangepast aan de wijzigingen gedurende de parlementaire behandeling!! De wijzigingen worden nog  verwerkt in de tekst (dit geldt voor alle artikelen).

Artikel 1.1 (begripsbepalingen)

De bijlage bij deze wet bevat begrippen en definities voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen.

MvT

Artikel 1.1 heeft betrekking op de begrippen die in de Omgevingswet worden gehanteerd. Deze bepaling vormt de grondslag voor een bijlage die bij de wet wordt opgenomen. Die bijlage bevat definities van belangrijke begrippen die op meerdere plaatsen in de wet worden gebruikt. De definities gelden ook voor zover die begrippen in op de Omgevingswet gebaseerde regelgeving worden gebruikt, tenzij in die regelgeving een afwijkende definitie van die begrippen is opgenomen. Om redenen van toegankelijkheid en leesbaarheid is ervoor gekozen om de begripsbepalingen gebundeld op te nemen in een bijlage in plaats van deze in hoofdstuk 1 zelf te verwerken zoals veelal gebruikelijk is. De toelichting op de begripsbepalingen is na de toelichting op de artikelen opgenomen.