Privacybeleid

De Auditu hanteert het volgende privacybeleid met betrekking tot het gebruik van zijn websites, waaronder wabojurisprudentie.nl.
Naast het privacybeleid geldt voor het gebruik van de sites ook een disclaimer. Deze is op de betreffende sites in te zien (in de voettekst van de pagina).

Door gebruik te maken van de sites en kennis te nemen van de inhoud (content) verklaart de gebruiker akkoord te gaan met het privacybeleid, zoals hier is opgenomen, alsmede akkoord te gaan met de in de disclaimer genoemde verplichtingen en condities voor gebruik van de site(s) en de daarop aanwezige content.

Algemeen
De Auditu stelt gegevens over bezoekers van zijn websites -behoudens de genoemde gevallen in dit privacybeleid en in de disclaimer- niet aan derden ter beschikking.

Waar hieronder wordt gesproken over technische kenmerken van een opvraging, klik, vertoning, zoekopdracht of dergelijke wordt bedoeld: opgevraagde url, ip-nummer, tijdstip, HTTP-referer-url (inclusief soms uw zoektermen bij een zoekmachine), user-agent string, browsertype, beeldschermgrootte en dergelijke.

Webbezoek
Wanneer u onze websites bezoekt dan worden de technische kenmerken van uw opvragingen in zogenaamde logfiles bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses bewaard. De Auditu gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Zoekopdrachten
Wanneer u op de websites een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen uw zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op onze servers worden bijgehouden. De zoekopdrachten kunnen, zonder dat deze ter herleiden zijn tot een bepaalde persoon in een overzicht op de site worden weergegeven. De Auditu gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Advertentievertoningen en -kliks
Advertentievertoningen en -kliks worden geregistreerd door De Auditu en door advertentienetwerken waaraan De Auditu deelneemt.

Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door De Auditu worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. De Auditu gaat niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en herleidt deze gegevens dus niet tot uw persoon.

Cookies
De website wabojurisprudentie.nl maakt  gebruik van de volgende cookies:

  • Cookies voor Google Analytics (utma, utmb, utmc, utmv en utmz; ): deze cookies worden door het Amerikaanse bedrijf Google geplaatst en door de De Auditu gebruikt om te zien wat bezoekers op het platform bekijken en hoe ze zoeken. Ze zijn niet-functioneel voor sitebezoekers. De informatie wordt gebruikt om de websites van het platform in te richten en te verbeteren op basis van de behoefte van de bezoeker. De cookie legt o.a. vast welke pagina’s u bezoekt, hoe lang u pagina’s bezoekt en het type browser dat wordt gebruikt. De cookies van Google zijn zowel sessie- als persistent cookies.
  • Cookie van Add This (social media): atuvc cookie – deze cookie geeft Integratie met social media-accounts, met behulp van AddThis (www.addthis.com), voor die gebruikers die ervoor kiezen om inhoud te delen op hun social media netwerken.
  • Cookie van de plugin Cookie Law Info: deze cookie registreert of u de in het scherm weergegeven cookie-waarschuwing heeft geaccepteerd, zodat deze melding niet telkens opniew verschijnt.

Een cookie kunt u zien als een klein bestand met onpersoonlijke gegevens, dat wordt gebruikt om verschillende opvragingen van uw browser met elkaar in verband te brengen. Een cookie kan door De Auditu en de advertentienetwerken bijvoorbeeld worden gebruikt om uw voorkeuren of gebruikersinstellingen op te slaan.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Via een zoekprogramma, zoals bijvoorbeeld google.nl vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

Vanaf 5 juni 2012 is het wettelijk verplicht om toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Wij attenderen u erop dat het voor ons, gelet op de websiteopbouw, op dit moment technisch niet haalbaar is om voor een opt-in wijze van acceptatie van cookies over te gaan. Indien u geen cookies op uw computer wilt, dient u dit in uw eigen browser in te stellen, of anders geen gebruik meer te maken van de website.

Google Analytics
De Auditu maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om De Auditu te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Contactformulieren en e-mail
Wanneer u een contact-, aanmeld- of informatieformulier op een van de websites invult en opstuurt, of De Auditu een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt samen met de technische kenmerken door De Auditu bewaard zolang als naar de aard van het formulier en van uw bericht nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording, afhandeling en/of verantwoording naar aanleiding van uw bericht. Uw bericht kan daarnaast terecht komen in ons e-mailarchief, waar het als gevolg van backupprocedures en wettelijke bewaarplicht gedurende lange tijd kan worden bewaard.

Uitzonderingen: misbruik, verplichtingen
Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

De Auditu stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

Verzoek richten aan De Auditu
Waar in dit privacybeleid wordt gesproken van een schriftelijk verzoek aan De Auditu, dan kunt u dat in eerste instantie via het contactformulier of per e-mail indienen (www.deauditu.nl). In verband met de vele vormen van misbruik van online communicatie (waaronder formulierspam en e-mailspam), kan De Auditu echter niet garanderen dat zo’n verzoek De Auditu ook bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. De Auditu acht zich daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Dat wil zeggen: in de vorm van een behoorlijke brief, getypt of leesbaar geschreven op papier, voorzien van naam en adres van de afzender, gedateerd en ondertekend, met daarin een duidelijk verzoek voorzien van alle benodigde gegevens, per post bezorgd op het vestigingsadres van De Auditu (zie eerdergenoemde site voor adresgegevens).