Parlementaire stukken

De kamerstukken over de stelselwijzing in het omgevingsrecht zijn een goede bron om kennis op te doen en inzicht te krijgen in de (beoogde en te verwachten) gevolgen van de aanstaande veranderingen in het omgevingsrecht. Wij hebben voor u de relevante stukken uit de verschillende parlementaire dossiers op deze site toegankelijk gemaakt. De stukken zijn afkomstig van de website www.overheid.nl.


Dossier 33962 - Wetsvoorstel Omgevingswet

In dit dossier vindt u de stukken die horen bij de behandeling van het wetsvoorstel Omgevingswet. Lees verder…

Dossier 33118 - Stelselherziening omgevingsrecht

In dit dossier vind u de stukken die zien op de stelselherziening in het omgevingsrecht. Lees verder…