Wabojurisprudentie.nl

Welkom op de site Wabojurisprudentie.nl.
Op deze site vindt u informatie over rechterlijke uitspraken die betrekking hebben op de omgevingsvergunning en de daaraan ten grondslag liggende Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

Het doel van deze site is het beschikbaar stellen van relevante uitspraken afkomstig van rechtspraak.nl (met een korte toelichting) voor professionals die werken met de Wabo en voor andere geïnteresseerden. Lees hier meer over de selectiecriteria van uitspraken. Gebruik de tabbladen of onderstaande figuur om de wijze van zoeken te selecteren. menu.jpgDisclaimer
Ondanks dat er zorgvuldig aan deze site gewerkt wordt, aanvaardt de eigenaar geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en onvolledigheid van gegevens. De bij de uitspraken gegeven toelichting, vertegenwoordigt slechts de mening van de auteur en betreft geen advies.
Op het gebruik en het bezoek van deze site is een disclaimer van toepassing. Door de website te gebruiken en kennis te nemen van de inhoud stemt u in met deze disclaimer. Klik hier om meer te lezen over de disclaimer, gebruiksvoorwaarden en auteursrechten.