Disclaimer

Disclaimer

De Auditu hanteert de volgende condities en voorwaarden met betrekking tot het gebruik van zijn websites, waaronder omgevingswet.nl.  Naast de onderstaande condities en voorwaarden geldt voor het gebruik van de site ook een privacybeleid. Deze is op de betreffende site in te zien (in de voettekst van de pagina).

Door gebruik te maken van de sites en kennis te nemen van de inhoud (content) verklaart de gebruiker akkoord te gaan met het voorwaarden en condities, zoals opgenomen in de disclaimer, alsmede akkoord te gaan met de in het privacybeleid genoemde verplichtingen en condities voor gebruik van de site(s).

1.In deze disclaimer wordt verstaan onder:
◦de eigenaar: de eigenaar van de website;
◦gebruik(en): alle denkbare handelingen;
◦u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
◦de content: alle in de website aanwezige inhoud;
2.Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt, maar ook voor alle content op het domein en alle subdomeinen van www.omgevingswet.nl. Door de website te gebruiken en kennis te nemen van de inhoud stemt u in met deze disclaimer. Indien u niet akkoord gaat, dient u per direct de website te verlaten.
3.De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de content. In het bijzonder aanvaard de eigenaar geen aansprakelijkheid voor mogelijke onjuistheden, onvolledigheid en het niet beschikbaar zijn van de content. De content kan nimmer als advies worden aangemerkt, maar geeft slechts de opvatting van de eigenaar weer. Eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe dan wel indirecte schade voortvloeiend of verband houdend met het gebruik van deze website of via deze website verkregen informatie.
4.De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden, waaronder opmerkingen /berichten (posts) van derden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Indien u van mening bent dat er ongepaste of anderszins ontoelaatbare content op deze site is geplaatst, dient u contact op te nemen met de eigenaar van de website.
5.Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.
6.Toestemmming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere wijze dan via rechtstreekse raadpleging via de url http://www.omgevingswet.nl/… dient per mail te worden verzocht. Gebruik van de content anders dan via de hiervoor genoemde url mag alleen plaatsvinden bij uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
7. De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment voor de toegang van (de gehele /een gedeelte van) de content een financiële vergoeding te vragen en de content voor niet-betalende gebruikers te verbergen/niet toegankelijk te maken. 8. De eigenaar behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment het beheer /eigendom van de site/content/domeinnaam over te dragen aan derden.
9.Indien u nog vragen of twijfels heeft kunt u contact met de eigenaar opnemen. De eigenaar behoudt zich alle rechten voor.