Wetsvoorstel Omgevingswet

Het wetsvoorstel Omgevingswet ligt voor behandeling bij de Tweede Kamer. Op deze website vindt u veel informatie over de concept-inhoud van deze wet die de fysieke leefomgeving zal gaan regisseren. NB de tekst van het wetsvoorstel is nog niet aangepast voor wat betreft de wijzigingen die zijn aangebracht gedurende de parlementaire behandeling. Deze wijzigingen worden nog in de tekst verwerkt.

wetsvoorstel

De Omgevingswet in 70 woorden

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt, integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.


Artikelen en toelichting

Hier vindt u bij elk artikel uit het wetsontwerp de bijbehorende toelichting(en). Deze toelichting biedt veel inzicht in de strekking  van de betreffende bepaling en de gedachten van de wetgever.

Kamerstukken

De kamerstukken bieden een schat aan informatie over wat komen gaat op het gebied van het omgevingsrecht. Wij hebben de parlementaire stukken van de Omgevingswet en het dossier over de stelselherziening in het omgevingsrecht opgenomen.

Meer Omgevingswet

Naast het wetsvoorstel, de artikelsgewijze toelichting en de kamerstukken bieden wij u nog meer informatie over de Omgevingswet…

Meer...

De Auditu

De Auditu is gespecialiseerd in het optimaliseren van kwaliteitszorg in de publieke sector en helpt u graag verder anticiperen op de komst van de Omgevingswet.

Lees verder